Servizos oficiais
sombra
cabecera
... QUE É A MANCOMUNIDADE ...
A Mancomunidade Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense é unha entidade local constituída durante o ano 2007 que está integrada por 10 Concellos, que abranguen unha poboación aproximada de 24.000 habitantes e unha extensión de 597 kilómetros cadrados.
 • Baños de Molgas
 • Esgos
 • Maceda
 • Nogueira de Ramuín
 • Paderne de Allariz
 • Parada de Sil
 • Pereiro de Aguiar
 • San Cibrao das Viñas
 • Xunqueira de Ambía
 • Xunqueira de Espadañedo
A Mancomunidade é titular dos servizos públicos seguintes:
 • Servizo de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos (RRSU) nos concellos de Baños de Molgas, Esgos, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz,Parada de Sil, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadañedo.
 • Punto Limpo situado no Concello de Xunqueira de Espadañedo. Os puntos limpos son recintos situados no entorno das cidades, vilas, pobos e aldeas e que teñen o obxectivo fundamental de servir ós cidadáns como centro de achega voluntaria para a recollida selectiva dos residuos producidos no ámbito domiciliario.
  Os obxectivos do punto limpo son os seguintes:
  • Recupera-los materiais contidos nos residuos para a súa reciclaxe, coma o papel, vidro, metais, etc.
  • Evita-lo vertido incontrolado de escombros e residuos voluminosos coma mobles ou electrodomésticos.
  • Separa-los residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente coma os medicamentos, pilas, pinturas, etc.
 • Mini-empacadora situada no Concello de Maceda.
 • Obradoiros de emprego de 3 concellos pertencentes á Mancomunidade (Esgos, Nogueira de Ramuín e Paderne de Allariz). Os Obradoiros de Emprego (OE) son programas públicos de emprego - formación que teñen como finalidade a inserción laboral dos desempregados de vintecinco ou máis anos de idade, mediante a cualificación en alternancia coa práctica profesional en ocupacións ou actividades de utilidade pública ou interese social.
 • Inmersión no "Proxecto de implantación de servizos de e-administración locais para o achegamento da cidadanía á SI" O proxecto de cidades dixitais, consta de actuacións subvencionadas pola Consellería de Innovación e Industria, a través do Plan Avanza, encamiñado á achegar as novas tecnoloxías da información e a comunicación á cidadanía dos dez concellos que compoñen a mancomunidade.
Cofinanciado por
 
dxpisi ministerio de industria y comercio plan avanza feder
 
sombra